χειροτεχνείο

Xειροτεχνείο: εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων αντικειμένων